Info til hjemmebryggere som stiller på hjemmebryggfestivalen 2017 til publikumsbedømming

*Info til hjemmebryggere som stiller på festivalen til publikumsbedømming:*
*Det gode øls klubbs hjemmebryggfestival 2017*

Husk tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 3. mars vil få 1 gratis ølklubbglass, fritt valgt mellom “tulip” pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 22. mars.

Det er i utgangspunktet en begrensning på to påmeldte øl pr. bryggeri. Dette er for å sikre at alle hjemmebryggerne skal ha mulighet til å få plass. I uka før påmeldingsfristen vil det vurderes om det skal inviteres til å stille med flere øl. Imidlertid: Dersom (minst) ett av ølene er under 3,5% kan man stille med 3 øl.

Arrangementet starter kl. 17:00, og det er ønskelig at alle som vil stille med øl har fått rigget opp og er klare I GOD TID FØR kl. 16:30. Erfaring viser at det ofte er litt kaotisk den siste halvtimen, så møt gjerne opp i god tid. Vi pleier å ha tilgang til lokalene i god tid før åpning. I år har vi reservert lokalene fra dagen før, så det vil bli mulig (og ønskelig!) at man kommer til lokalene med sitt utstyr kvelden før. Det vil bli sendt ut egen info til deltakende hjemmebryggere pr. epost.

Lokalet er det samme som i fjor, og nokså stort, men det er likevel grenser for hvor mye plass det er der. Dersom ditt oppsett (egenbygd bardisk eller lignende) tar mer plass enn “ca. et halvt bord” må du opplyse om dette senest ved endelig påmeldingsfrist. Plassering av de ulike bryggerier vil tilstrebes å være “rettferdig” (i den grad det gir noen mening), slik at spesielt prangende oppsett kan risikere å havne mer i bakgrunn av lokalet. Husk likevel at dette arrangementet er ment å være trivelig og uformelt, så tilspisset finmåling av hva som er “riktig” er lite formålstjenlig. Deling av godt hjemmebrygg og gode tilbakemeldinger på brygget er viktigst.

Det er begrenset med kjøletilgang i lokalet, så ikke regn med at ølet kan stå kjølig i lokalene om ikke annet er oppgitt rett før. Et alternativ er å komme med ølet til undertegnedes bil på passende sted – det kan regnes med at utetemperaturene vil være passende for øl i slutten av mars.

Bryggere som stiller med øl trenger ikke å være medlem av Det gode øls klubb og har gratis inngang. Hobbybryggerier bestående av mer enn én person får kun gratis inngang for én brygger. Festivalglass følger ikke med gratis inngang, men kan kjøpes for kr 30,-. Dette glasset selges kun på festivalen.

Minst 5 liter av hvert øl bør stilles til rådighet for å kunne delta i konkurransen – av hensyn til at flest mulig får mulighet til å smake på dette. Dette er ikke et formelt krav, kun rådgivende.

Påmelding skjer online – se http://www.velsmakt.no/festival/HBF2017/

I første omgang holder det å legge inn informasjon om bryggeri, kontaktperson og epost/telefon, men resten av informasjonen må være registrert innen endelig innmeldingsfrist 22. mars. Det vil komme epost med informasjon om hvordan dette gjøres når man har meldt seg på.

Vi deler mellom lyse og mørke øl etter de skillelinjer i typer som brukes av Norbrygg til NM. Ved tvil gjøres en vurdering på festivaldagen. Fasit bestemmes av én person som gjør en subjektiv vurdering ved oppstart av kvelden. Øltype sorteres i avstemnigsapplikasjon etter Norbrygg-kategorier (se Norbrygg-hjemmeside for disse)

I år er det ikke anledning til å få hentet øl med bil, men ta kontakt om kreative løsninger ønskes.

Viktige datoer:

Frist for å få tidlig-premie: Fredag 3. mars
Påmeldingsfrist publikumskonkurranse: Onsdag 22. mars
Opprigging av lokale: Fredag 24. mars
Festivaldato: Lørdag 25. mars

Premier:

Det blir 3 premier i hver kategori, i tillegg til diplomet:
1. premie: Gavekort kr. 1000
2. premie: Gavekort kr. 650
3. premie: Gavekort kr. 350
Alle gavekortene er fra Bakke Brygg. Hurra!

Ett av ølene som har fått førstepremie vil bli plukket ut til å bli brygget hos Austmann. Avgjørelsen av hvilket som plukkes ut gjøres av en (eller flere) representanter fra Austmann.

Velkommen!

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb

1 kommentar tilInfo til hjemmebryggere som stiller på hjemmebryggfestivalen 2017 til publikumsbedømming

Legg igjen en kommentar