Dato for Hjemmebryggfestival 2019

Årets hjemmebryggfestival er planlagt til lørdag 26. oktober. Opplegget er ikke helt klart, men det blir nok omtrent likt som tidligere år. Så for de som ønsker å stille med hjemmebrygg til festivalen er det bare å planlegge, og kanskje sette i gang med, et brygg eller to.
Videre informasjon vil komme etter hvert.

Klubbmøte i juli: Pubcrawl

Sted: Trondheim (Vi starter på Ramp)
Dato: Tirsdag 9. juli 2019
Tid: 19:00

I år, som i fjor (og utallige år før), håper vi på OK vær når vi legger ut på pubcrawl i juli. Denne gangen treffes vi først på Ramp på Svartlamon før vi beveger oss til Selma og Løkka på Solsiden og deretter gjennom sentrum for Moskus, Diskoteket, og Habitat. For de som klarer en pub til eller to etter det er det nok å velge blandt i nærheten.

Det er fare for at reiseruta plutselig endrer seg, så om man kommer sent, eller blir hengende etter, kan det være lurt å følge med på hvor folk er på Untappd.

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i juni: Grillkveld hos Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 11. juni 2019
Tid: 19:00

For første gang på Sluppen møtes vi til grilling i umiddelbar nærhet av godt øl.

Ta med egen grillmat – så stiller klubben med grill, mens Austmann stiller med bar. Vi holder til utendørs rett utenfor Taproomet der foodtruck o.l pleier å stå, så sjekk yr.no samme dag – været i Trøndelag skifter som alle vet veldig fort!

Det blir ingen organisert smakspakke for alle, men man kan kjøpe et rikholdig utvalg av øl fra Austmann i baren. Det er ikke anledning til å drikke medbragt alkohol.

Hvordan du kommer hit med f.eks buss, er beskrevet nederst på forsiden på Austmanns nettsider .

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i mai: Bryggeribesøk på Monkey Brew

Sted: Monkey Brew Bryggeri, Kobbes gate 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 14. mai
Tid: 19:00

Det blir omvisning på det nye bryggeriet til Monkey Brew. De har ikke mulighet for noen skjenking på bryggeriet (enda), så det blir nok en nok en gang lett uorganisert pubcrawl i nærområdet etter omvisningen.

Framkomst:
Bryggeriet ligger på nordsiden av Dora, og det er mulig framkomst (til fots) begge veiene rundt dora. Kommer man rundt Dora fra øst kan man se logoen deres på veggen. Det er stort sett bare buss 3 som stopper ved Dora, ellers er det ikke langt å gå fra for eksempel en stopp langs Innherredsveien.

Påmeldingsmail:
Monkey Brew vil gjærne vite ca. hvor mange vi blir, så det er fint om de som kommer sender en epost innen mandag 13. mai.
reservere@detgodeolsklubb.no

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i april: Lett uorganisert pubcrawl

Startsted: ØX Tap Room (Munkegata 26)
Dato: Tirsdag 9. april 2019
Tid: 19:00

Lett uorganisert pubcrawl. Start på ØX – se etter kjente fra ølklubben. Lett konsensusdrevet rute
bestemmes av de oppmøtte. Velkommen!

Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.

Dato: 2. april 2019
Tid: 19:00
Sted: Diskoteket

Saksliste

1. Konstituering.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.

3. Innkomne saker.

4. Valg av styre

5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.

6. Valg av valgkomité

7. Eventuelt

Utdrag fra vedtekter:

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret
senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 )
avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker
avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak
har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er
tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb

Klubbmøte i mars: Bryggeribesøk på Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 12. mars
Tid: 19:00

Det blir omvisning på bryggeriet og «hangaround» på taprommet. Vi handler øl i baren på «normalt» vis – altså ingen smakspakke. For at Austmann skal vite sånn cirka hvor mange vi blir, er det påmelding til dette møtet.

Påmeldingsmail:
reservere@detgodeolsklubb.no
Påmeldingsfrist søndag 10. mars.

Hvordan du kommer hit med f.eks buss, er beskrevet nederst på forsiden på Austmanns nettsider .

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i februar: Øl og ost

Sted: E.C. Dahls Bryggeri (Strandveien 71, Trondheim)
Dato: Tirsdag 12. februar
Tid: 19:00

Februarmøtet blir som i fjor, en kulinarisk opplevelse med øl og ost. Vi møtes på E.C. Dahls og får servert en tallerken med fem gode oster og en smakspakke med fem nøye utvalgte øl fra Dahls-utvalget til.

Pris
Pakken med ost og øl kommer på rundt 400-450,- per kuvert. Ostepakken betales til klubben (på stedet, man har med iZettle, så kort er best), ølpakken betales dierkte til E.C. Dahls.

Kun for medlemmer – bindende påmelding
Siden det er begrenset med plass, er februarmøtet kun for medlemmer og vi må ha bindende påmelding. Vær rask, her gjelder «første-mann-til-mølla»-prinsippet. Om man melder seg på og likevel ikke kan, vær snill og gi beskjed om det. Ellers risikerer man å bli uglesett fordi man kan ha spolert for noen andre… som går ostesultne og øltørste rundt og ugleser.

Påmelding på mail:
reservere@detgodeolsklubb.no
Påmeldingsfrist fredag 8/2.

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i januar: Sjoelbak og sjefsbryggeren forteller

Sted: ØX Tap Room (Munkegata 26)
Dato: Tirsdag 15. januar 2019
Tid: 19:00

I fjor ble ikke den årlige Sjoelbak-turneringen i klubben avholdt , så vi starter friskt 2019 med en spennende turnering! ØX har fått Sjoelbak-brett og ny sjefsbrygger, Marius Prestmo Johnsen. Han vil fortelle litt om hva som skjer og hvilke planer han har.

Merk at Sjoelbak-turneringen avholdes på ØX og ikke Kieglekroa som tidligere år.

Vel møtt!

Januarmøtet blir tirsdag 15. januar

Godt nytt år! Januarmøtet tar vi tirsdag 15. januar i år. Vi kommer tilbake med tid, sted og tema om et par dager 🙂