Hjemmebryggfestival 2019

Vi gjør som i fjor, og arrangerer hjemmebryggfestival nå i oktober. Festivalen holdes som vanlig i helg, på en lørdag, og vi håper å tiltrekke oss gjester fra fjern og nær, selv om vi ser at endelig invitasjon kommer litt sent denne gangen.

Hjemmebryggere av alle slag er invitert til å ta med seg sitt øl for en vennlig kappestrid om heder og ære. Likeså inviteres alle ølinteresserte til en hyggelig aften med smaksprøver av et godt og variert ølutvalg.

Når: Lørdag 26. oktober 2019 kl.17:00
Hvor: Lademoen Bydelshus, Østersunds gate 1, 7042 Trondheim
Billetter: Billetter til festivalen kan sikres online på hoopla (https://hjemmebrygg.hoopla.no/sales/hjemmebrygg2019). Usolgte billetter vil eventuelt være tilgjengelig i døra på dagen.

NB: Husk at du må være medlem i Det gode øls klubb for å komme inn på festivalen. Betal medlemsskap på kr. 100 til 1503.08.85764 innen fredag 25.10.

Velkommen!

Informasjon til hjemmebryggerne:

Hvor mange øl?

Det er i utgangspunktet en begrensning på to påmeldte øl pr. bryggeri. Dette er for å sikre at alle hjemmebryggerne skal ha mulighet til å få plass. I uka før påmeldingsfristen vil det vurderes om det skal inviteres til å stille med flere øl.

Imidlertid: Dersom (minst) ett av ølene er under 3,5% kan man stille med 3 øl.

Hvor mye øl?

Minst 5 liter av hvert øl bør stilles til rådighet for å kunne delta i konkurransen – av hensyn til at flest mulig får mulighet til å smake på dette. Dette er ikke et formelt krav, kun rådgivende.

Hvordan melde seg på?

Husk tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 16. oktober vil få ett gratis ølklubbglass, fritt valgt mellom “tulip” pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 23. oktober.

Påmelding skjer online – se http://www.velsmakt.no/festival/HBF2019/

I første omgang holder det å legge inn informasjon om bryggeri, kontaktperson og epost/telefon, men resten av informasjonen må være registrert innen endelig påmeldingsfrist 23. oktober. Det vil komme epost med informasjon om hvordan dette gjøres når man har meldt seg på.

Hvilke klasser blir premiert?

Publikum vil være dommere og prisene det kjempes om er som følger:

  • Beste lyse øl
  • Beste mørke øl
  • Særeste opplevelse
  • Typeriktigste øl
  • Beste øl under 3,5% (ABV)
  • Beste nykommer

Hvilke premier kjemper vi om?

Vi vil komme tilbake til mer informasjon om premiering, men vi satser på å få til premiering i form av øl/brygge-relevante gavekort for 1. 2. og 3. plass i hver kategori.

Også håper vi at et av byens kjære bryggerier har lyst og kapasitet til å brygge et av vinnerølene i en litt større batch en vi hjemmebryggere er vant med.

Velkommen!

Klubbmøte i september: Om Brown Ale, Dubbel, Bayer, …

Sted: E.C. Dahls Bryggeri (Strandveien 71, Trondheim)
Dato: Tirsdag 10. september
Tid: 19:00

Tema «Brown ale vs Dubbel vs Bayer etc.» var tydelig mest populært i avstemning på facebook, så vi møtes på E.C. Dahls og kjører et opplegg med foredrag om og smaking av slike og lignende øl.
Det blir altså en smakspakke, men prisen på denne er ikke fastsatt enda.

Siden det ikke vil være ubegrenset med plass, og for at vi skal vite sånn ca. hvor mange vi blir, er det fint om de som tenker å komme sender en epost til reservere@detgodeolsklubb.no.

Vel møtt!

Klubbmøte i august: Alkoholsvak Ølsmaking

Sted: Olav Tryggvasons gate 39-41
Dato: Tirsdag 13. august 2019
Tid: 19:00

Siden det blir så mye godt øl med alkohol å drikke for mange av våre medlemmer under Bryggerifestivalen nå i disse dager satser vi denne gangen på et møte med øl med litt mindre alkohol. Spesifikt smaking av øl med lite eller ingen alkohol.

Klubben kjøper inn øl og stiller med ølpakke til dette møtet. Prisen på denne kommer vi tilbake til, muligens først på møtet.

Vi låner kantina til Arm, i kjelleren under KIWI i Munkegata. Inngangen er til høyre for KIWI. Det er et par låste dører for å komme seg inn og ned til kantina, så det er fint om de fleste kan møte kl 19:00 utenfor inngangen. De som eventuelt kommer litt senere kan kontakte Ola Martin (93645704).

Vi satser nok på å ta turen til en pub i nærheten etterpå for de som fortsatt er øltørste etter vi har kommet oss gjennom ølpakken.

Vel møtt!

Dato for Hjemmebryggfestival 2019

Årets hjemmebryggfestival er planlagt til lørdag 26. oktober. Opplegget er ikke helt klart, men det blir nok omtrent likt som tidligere år. Så for de som ønsker å stille med hjemmebrygg til festivalen er det bare å planlegge, og kanskje sette i gang med, et brygg eller to.
Videre informasjon vil komme etter hvert.

Klubbmøte i juli: Pubcrawl

Sted: Trondheim (Vi starter på Ramp)
Dato: Tirsdag 9. juli 2019
Tid: 19:00

I år, som i fjor (og utallige år før), håper vi på OK vær når vi legger ut på pubcrawl i juli. Denne gangen treffes vi først på Ramp på Svartlamon før vi beveger oss til Selma og Løkka på Solsiden og deretter gjennom sentrum for Moskus, Diskoteket, og Habitat. For de som klarer en pub til eller to etter det er det nok å velge blandt i nærheten.

Det er fare for at reiseruta plutselig endrer seg, så om man kommer sent, eller blir hengende etter, kan det være lurt å følge med på hvor folk er på Untappd.

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i juni: Grillkveld hos Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 11. juni 2019
Tid: 19:00

For første gang på Sluppen møtes vi til grilling i umiddelbar nærhet av godt øl.

Ta med egen grillmat – så stiller klubben med grill, mens Austmann stiller med bar. Vi holder til utendørs rett utenfor Taproomet der foodtruck o.l pleier å stå, så sjekk yr.no samme dag – været i Trøndelag skifter som alle vet veldig fort!

Det blir ingen organisert smakspakke for alle, men man kan kjøpe et rikholdig utvalg av øl fra Austmann i baren. Det er ikke anledning til å drikke medbragt alkohol.

Hvordan du kommer hit med f.eks buss, er beskrevet nederst på forsiden på Austmanns nettsider .

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i mai: Bryggeribesøk på Monkey Brew

Sted: Monkey Brew Bryggeri, Kobbes gate 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 14. mai
Tid: 19:00

Det blir omvisning på det nye bryggeriet til Monkey Brew. De har ikke mulighet for noen skjenking på bryggeriet (enda), så det blir nok en nok en gang lett uorganisert pubcrawl i nærområdet etter omvisningen.

Framkomst:
Bryggeriet ligger på nordsiden av Dora, og det er mulig framkomst (til fots) begge veiene rundt dora. Kommer man rundt Dora fra øst kan man se logoen deres på veggen. Det er stort sett bare buss 3 som stopper ved Dora, ellers er det ikke langt å gå fra for eksempel en stopp langs Innherredsveien.

Påmeldingsmail:
Monkey Brew vil gjærne vite ca. hvor mange vi blir, så det er fint om de som kommer sender en epost innen mandag 13. mai.
reservere@detgodeolsklubb.no

Hjertelig velkommen!

Klubbmøte i april: Lett uorganisert pubcrawl

Startsted: ØX Tap Room (Munkegata 26)
Dato: Tirsdag 9. april 2019
Tid: 19:00

Lett uorganisert pubcrawl. Start på ØX – se etter kjente fra ølklubben. Lett konsensusdrevet rute
bestemmes av de oppmøtte. Velkommen!

Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.

Dato: 2. april 2019
Tid: 19:00
Sted: Diskoteket

Saksliste

1. Konstituering.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.

3. Innkomne saker.

4. Valg av styre

5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.

6. Valg av valgkomité

7. Eventuelt

Utdrag fra vedtekter:

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret
senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 )
avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker
avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak
har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er
tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

mvh,
Håvard Midtkil
Leder
Det gode øls klubb

Klubbmøte i mars: Bryggeribesøk på Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 12. mars
Tid: 19:00

Det blir omvisning på bryggeriet og «hangaround» på taprommet. Vi handler øl i baren på «normalt» vis – altså ingen smakspakke. For at Austmann skal vite sånn cirka hvor mange vi blir, er det påmelding til dette møtet.

Påmeldingsmail:
reservere@detgodeolsklubb.no
Påmeldingsfrist søndag 10. mars.

Hvordan du kommer hit med f.eks buss, er beskrevet nederst på forsiden på Austmanns nettsider .

Hjertelig velkommen!