Klubbmøte i november: Quiz!

Sted: Hjemme hos deg
Dato: Tirsdag 10. november
Tid: 19:00

obs! Endret til å være digitalt

Anders Christensen kjører quiz igjen!
Slik situasjonen er nå ser vi det tryggest å ikke holde dette møtet fysisk, så da fjerntreffes vi heller på Internett. Så kjøp/brygg litt godt øl og bli med på quizen!

Invitasjon til Zoom-møte:
https://zoom.us/j/98689829360?pwd=d3BWSlpHOXpNM2NJZktiSmVBRVR1UT09
Meeting ID: 986 8982 9360
Passcode: 530026

Vel møtt!

Julebord 21. november (avlyst)

Det gode øls klubb vil prøve å arrangere et lite julebord i år også. Først ønsker vi å finne ut hvor mange som er interesserte gjennom et enkelt spørreskjema. Så fyll inn om du ønsker å bli med! https://forms.gle/DqQdy5vwbtmXbAUU7 (stenger 20. oktober)

Planen er at vi leier lokale hos Sjømannsforeningen lørdag 21. november, og at styret (kanskje med litt hjelp) lager maten. Prisen er ikke klar enda, men det blir nok rimeligere enn i fjor.

Klubbmøte i oktober: hos naboen

Sted: Den Gode Nabo
Dato: Tirsdag 13. oktober 2020
Tid: 19:00

Siden det ikke blir noe av bryggerifestivalen setter vi oktobermøtet til standard tid, med et enkelt møte på Den Gode Nabo. Vi har ikke noe spesifikt tema, men det er mulig det blir en liten smakspakke man kan bli med på om de finner noe spennende til oss.

Igjen fint om alle som tenker å komme sier ifra så vi har oversikt over hvor mange vi blir. Også minner vi om at vi fortsatt må respektere eventuelle smitteverntiltak.

Vel møtt!

Klubbmøte i september: Vi møtes (igjen)

Sted: Habitat
Dato: Tirsdag 8. september 2020
Tid: 19:00

I september tar vi nok et uformelt møte på Habitat, hvor vi har bestilt bord til 20 uten å arrangere mer enn det.

Vi satser (igjen) på at dette skal gå bra uten påmelding, men si gjerne ifra om dere tenker å komme, så har vi en viss oversikt.

Så minner jeg om at det fortsatt er diverse smittevernregler og tiltak som vi må forholde oss til på utesteder for tiden.

Vel møtt!

Ny dato for årsmøtet

Innlegget for årsmøtet er oppdatert med ny dato 11. august 2020 og sted Diskoteket: http://www.detgodeolsklubb.no/?p=2388
Dette blir altså neste klubbmøte.

Klubbmøte i juni: Grillkveld hos Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 16. juni 2020
Tid: 18:00

OBS: merk at det blir 3. tirsdag i juni og ikke 2. denne gangen, og at vi starter en time tidligere enn vanlig!

Vi håper nok en gang på pent vær og opprettholder tradisjonen med grilling hos Austmann. Som vanlig stiller klubben med grill og Austmann med øl, men vi har noen flere viktige punkter i år:

  • Austmann har stengt for andre, men holder åpent for klubben.
  • Klubben kjøper inn pølser, brød, ketchup, sennep, løk, potetsalat mm.

  • En eller to personer står for grilling og servering.

  • Folk må gjerne ta med egen mat, men må da også stille med sin egen grillklype.

  • Det må svares SKAL på Facebook dersom du IKKE tar med mat, slik at vi vet hvor mye som skal kjøpes inn. Beløp pr person kan vi komme tilbake til, det trenger ikke bli så veldig kostbart. For de som ikke har FB kan det svares via e-post (reservere@detgodeolsklubb.no).

Vel møtt!

Klubbmøte i mai: Vi møtes

Sted: Habitat
Dato: Tirsdag 12. mai 2020
Tid: 19:00

I mai tar vi et uformelt møte på Habitat, hvor vi har bestilt bord til 20 uten å arrangere mer enn det. De har sagt at dette burde gå bra mtp. smittevernsreglene som gjelder, men det er jo selvsagt gitt at de som kommer også følger reglene.

Vi satser på at dette skal gå bra uten påmelding, men siden det kun er bestilt til 20 er det er fint om alle som tenker å komme kan si ifra så vi har en viss oversikt.

Vel møtt!

Klubbmøte i april: Nettmøte

Sted: Hjemme hos deg
Dato: Tirsdag 21. april
Tid: 19:00

Siden årsmøtet blir utsatt prøver vi å få til et klubbmøte på den datoen det skulle vært.

Det blir altså ikke så vi samles fysisk, men holder heller et møte på Internett, hvor vi sannsynligvis bruker platformen meet.jit.si
Jitsi fungerer ved at du får en lenke til møtet som du kan åpne i nettleseren din, og det krever ingen bruker eller installasjon av programvare. Anbefalt nettleser er Chrome, evt. Edge. Det finnes også en app for iOS og Android (se nettsiden deres) som du kan bruke om du åpner lenken på en smarttelefon.
Lenken legger vi ut her like før møtet starter. Ta kontakt på reservere@detgodeolsklubb.no om du vil ha den tilsendt på epost også.

Vi lener oss nok en gang på Anders Christensen, som igjen har takket ja til å få prate om øl for oss. Også får vi se hvordan det går med generell øldrikking og henging på nett etter det.

Det er mulig det blir en anbefalt smakspakke som muligens kan leveres hjem til deg. Hvordan det blir med dette kommer vi tilbake til.
Om det ikke blir smakspakke, eller du ikke vil ha den, er det også fritt fram å bare finne seg noen godsaker fra sitt eget lager eller i et av byens mange utsalg.

Om du ikke får tak i øl på egen hånd vil vi nok også kunne hjelpe med anskaffelse av øl selv om det ikke blir noen offisiell levering av smakspakke.

Vel møtt!

Årsmøte

OPPDATERING: Dato og sted er nå satt igjen etter at møtet ble utsatt grunnet korona.

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.

Årsmeldingen finner du her

Dato: 11. august 2020
Tid: 19:00
Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)

Saksliste

1. Konstituering.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent.

3. Innkomne saker.

4. Valg av styre

5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen.

6. Valg av valgkomité

7. Eventuelt

Utdrag fra vedtekter:

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret
senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 )
avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker
avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak
har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er
tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

mvh,
Ola Martin Tiseth Støvneng,
på vegne av
Marit Oshaug
Leder
Det gode øls klubb

Klubbmøte i mars: Quiz med Anders Christensen

Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)
Dato: Tirsdag 10. mars
Tid: 19:00

Det er på tide med en ny ølquiz! Anders Christensen byr til dette møtet på Quiz om øldamer, ølhelgner, og andre drikkfeldige.

Dennis har tatt en tur i diskotek-kjelleren og funnet noen godbiter han tror vi har lyst på.

Vel møtt!