Om ølklubben

Ølklubben Det gode øls klubb møtes hver 2. tirsdag i måneden, fortrinnsvis med ølfaglig interessante tema. Dersom det er smaksprøver selges de til pakkepris. Årsmedlemsskap i ølklubben koster kr. 100, men du kan delta på et prøvemøte før du melder deg inn. Ta gjerne kontakt med oss på epost info@detgodeolsklubb.no for mer informasjon.

Det gode øls klubb er registrert som interesseorganisasjon i Brønnøysundregistrene og organisasjonsnummeret er 992954329.

Medlemskontingent kan innbetales til konto 1503.08.85764 og er kr 100 pr kalenderår. Husk å skrive navn i melding til mottaker.