Årsmøte 8. mars 2011

Tirsdag 8. mars kl. 19.00
Den Gode Nabo

Det er mars, og dermed tid for årsmøte. Vi håper også at det kan bli anledning for et kåseri om et dagsaktuelt tema.

Betalende medlemmer av Det gode øls klubb har stemmerett ved årsmøtet.
Betalt kontingent for 2010 gir stemmerett. Betalt kontingent for 2011 gir stemmerett.
Medlemskontingenten forblir uendret på kr 100,- for 2011.

Legg igjen en kommentar