Arkiv

Hjemmebryggfestival 2015

Lørdag 11. april 2015 kl.17.00 (lørdag etter påske) i Sjømannsforeningens lokaler i Sandgata 7

Hjemmebryggfestivalen er den 7. i rekka, og det har blitt en årviss suksess!

Festivalen holdes som vanlig på en lørdag, og vi håper å tiltrekke oss gjester fra fjern og nær. Hjemmebryggere av alle slag inviteres til å ta med seg […]

Info til hjemmebryggere som stiller i flaskekonkurransen 2015, “Target Practice”

*Info til hjemmebryggere som stiller i flaskekonkurransen, «Target Practice»* *Det gode øls klubbs hjemmebryggfestival 2015*

Flaskekonkurransen i Det gode øls klubb har dette året som foregående temaet «Target Practice» – det vil si at man skal brygge et øl som er nærmest mulig opp til et spesifikt kommersielt tilgjengelig øl.

Det er valgt ut følgende […]

Info til hjemmebryggere som stiller på hjemmebryggfestivalen 2015 til publikumsbedømming

*Info til hjemmebryggere som stiller på festivalen til publikumsbedømming:* *Det gode øls klubbs hjemmebryggfestival 2015*

Husk tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 27. februar vil få 2 gratis ølklubbglass, fritt valgt mellom «tulip» pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 7. april.

Det er […]