Klubbmøte i juni: Grilling hos Austmann

Sted: Austmann Bryggeri & Taproom, Sluppenvegen 10, Trondheim
Dato: Tirsdag 21. juni 2022
Tid: 18:00

OBS: merk at vi starter en time tidligere enn vanlig, og at vi har flyttet møtet til 3. tirsdag i juni!

I juni håper vi på godt vær for en god sommertradisjon, nemlig grilling hos Austmann bryggeri! Som vanlig stiller Austmann med grill og med godt øl på tapp. Klubben stiller med pappfat, bestikk, og litt enkelt tilbehør som ketchup og sennep. Grillmat derimot blir det opp til folk å ta med selv denne gangen.

Vel møtt!

Årsmøte

Dato: 10. mai 2022
Tid: 19:00
Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Det er to år siden sist årsmøte, så noen av punktene på agendaen blir litt spesielle.

Når det gjelder øl så dukker det kanskje opp noe godt fra kjellerlageret til Diskoteket, i tillegg til det de har i sitt vanlige utvalg, som vi kan kose oss med både under og etter årsmøtet.

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent
  • Årsberetning og regnskap presenteres for de to siste årene
 3. Innkomne saker
 4. Valg av styre
  • Gjennomføres som om det bare er ett år siden sist årsmøte mtp. hvem som er på valg
 5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen
 6. Valg av valgkomité
 7. Eventuelt

Utdrag fra vedtekter:

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 ) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

Hvis du lurer på hvordan du betaler medlemskontingenten for i år finner du informasjon om det her: http://www.detgodeolsklubb.no/?page_id=30

Vel møtt!

Klubbmøte i april: Sjoelbak!

Sted: ØX Tap Room
Dato: Tirsdag 5. april 2022
Tid: 19:00

På grunn av påska tar vi aprilmøtet en uke tidligere enn vanlig. Vi møtes på Øx for å konkurrere om heder og ære i sjoelbak! Vi tar plass i hvelvet med god øl i den ene hånda og sjoelbak-brikker i den andre.

Vel møtt!

 

Hjemmebryggfestival 2022

Sted: Lademoen Bydelshus
Dato: Lørdag 10. september 2022

Datoen for årets hjemmebryggfestival er satt, og lokalet er reservert. Det blir litt tidligere i år enn i fjor grunnet ledighet av lokalet, vi satser på å være tilbake til siste helga i oktober neste år.

Påmelding for hjemmebryggere finner du her: https://velsmakt.no/festival/hbf2022

Vi kommer med mer info og billetter når det nærmer seg. Vi satser nok på et liknende opplegg som i fjor ( http://www.detgodeolsklubb.no/?p=2484 )

Klubbmøte i mars: Kvinnedagen

Sted: Den Gode Nabo
Dato: Tirsdag 8. mars 2022
Tid: Fra 19:00

I år faller marsmøtet på kvinnedagen. I den anledning har Eva Beate og Anne Jorunn funnet noe å prate om, som sikkert har noe med både kvinner og øl å gjøre.

Vel møtt!

Klubbmøte i februar: Gjær med Wolfgang Lindell

Sted: E.C. Dahls Bryggeri
Dato: Tirsdag 8. februar 2022
Tid: Fra 19:00

Til februarmøtet blir vi invitert av selveste bryggerimesteren på Dahls, Wolfgang Lindell, til et møte om gjær! Wolfgang tar det på engelsk, men han er sikkert klar til å svare på spørsmål og utdype om noe blir uklart for noen av den grunn.

Han finner også fram en tilpasset smakspakke, som vil koste 250 kroner per pers.

Vi har reservert for inntil 30 personer. Svar skal på facebook eller send mail til reservere@detgodeolsklubb.no og si ifra hvor mange dere blir.

Vel møtt!

Klubbmøte i desember: Julemøte på Mikrobryggeriet

Sted: Mikrobryggeriet
Dato: Tirsdag 14. desember 2021
Tid: Fra 19:00

Til desembermøtet har vi reservert bord på Mikrobryggeriet for et hyggelig treff med mat og drikke. Det blir ingen pakke, så man bestiller bare selv det man vil ha, og man må heller ikke å kjøpe mat. Kanskje har de noen gode juleøl og juleretter på menyen?

Vi har bord fra kl 18, altså en time tidligere enn vanlig, men det går helt fint å komme litt senere også.

Svar helst skal på facebook eller send mail til reservere@detgodeolsklubb.no og si ifra hvor mange dere blir, så vi får tilpassa reservasjonen sånn ca. etter hvor mange vi blir.

Vel møtt!

Klubbmøte i november: Juleølet, hvor kommer det egentlig fra?

Sted: Habitat
Dato: Tirsdag 9. november 2021
Tid: 19:00

Nå er det endelig tid for foredrag og quiz/kahoot ved Anders Christensen igjen! Og denne gangen er temaet juleøl.

Vi møtes på Habitat, hvor vi kanskje også får snekret sammen en liten ølpakke for anledningen.

Vel møtt!

Klubbmøte i oktober: Tilbake til Diskoteket

Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)
Dato: Tirsdag 12. oktober
Tid: 19:00

Selv om det blir hjemmebryggfestival nå i oktober så får vi til et vanlig klubbmøte også. Og nå er det lenge siden vi har samlet oss på Diskoteket, så månedens tur går dit. Det blir ingen tema denne gangen, bare godt øl og godt selskap.

Når det gjelder øl skal de nok få noe godt på tapp, og ellers har de mange gode flasker på lager.

Vel møtt!

Klubbmøte i september: på Naboen

Sted: Den Gode Nabo

Dato: Tirsdag 14. september 2021
Tid: 19:00

Vi har bestilt bord på Den Gode Nabo. Det er ikke planlagt noe spesielt opplegg, bare en mulighet for å treffe folk og drikke noe godt øl.

Vel møtt!