Årsmøte

Dato: 10. mai 2022
Tid: 19:00
Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Det er to år siden sist årsmøte, så noen av punktene på agendaen blir litt spesielle.

Når det gjelder øl så dukker det kanskje opp noe godt fra kjellerlageret til Diskoteket, i tillegg til det de har i sitt vanlige utvalg, som vi kan kose oss med både under og etter årsmøtet.

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Årsberetning, regnskap og budsjett; herunder vedtak om kontingent
  • Årsberetning og regnskap presenteres for de to siste årene
 3. Innkomne saker
 4. Valg av styre
  • Gjennomføres som om det bare er ett år siden sist årsmøte mtp. hvem som er på valg
 5. Valg av revisor, gjøres for ett år av gangen
 6. Valg av valgkomité
 7. Eventuelt

Utdrag fra vedtekter:

Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Alle saker på årsmøtet ( unntatt vedtektsendringer, jfr. § 17 ) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Alle betalende medlemmer foregående og/eller inneværende år har stemmerett på klubbens årsmøte.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemming skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ / tema som er tatt opp til avstemning forkastes.

Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge andre tale- og forslagsrett.

Hvis du lurer på hvordan du betaler medlemskontingenten for i år finner du informasjon om det her: http://www.detgodeolsklubb.no/?page_id=30

Vel møtt!

Klubbmøte i april: Sjoelbak!

Sted: ØX Tap Room
Dato: Tirsdag 5. april 2022
Tid: 19:00

På grunn av påska tar vi aprilmøtet en uke tidligere enn vanlig. Vi møtes på Øx for å konkurrere om heder og ære i sjoelbak! Vi tar plass i hvelvet med god øl i den ene hånda og sjoelbak-brikker i den andre.

Vel møtt!

 

Hjemmebryggfestival 2022

Sted: Lademoen Bydelshus
Dato: Lørdag 10. september 2022

Datoen for årets hjemmebryggfestival er satt, og lokalet er reservert. Det blir litt tidligere i år enn i fjor grunnet ledighet av lokalet, vi satser på å være tilbake til siste helga i oktober neste år.

Påmelding for hjemmebryggere finner du her: https://velsmakt.no/festival/hbf2022

Vi kommer med mer info og billetter når det nærmer seg. Vi satser nok på et liknende opplegg som i fjor ( http://www.detgodeolsklubb.no/?p=2484 )

Klubbmøte i mars: Kvinnedagen

Sted: Den Gode Nabo
Dato: Tirsdag 8. mars 2022
Tid: Fra 19:00

I år faller marsmøtet på kvinnedagen. I den anledning har Eva Beate og Anne Jorunn funnet noe å prate om, som sikkert har noe med både kvinner og øl å gjøre.

Vel møtt!

Klubbmøte i februar: Gjær med Wolfgang Lindell

Sted: E.C. Dahls Bryggeri
Dato: Tirsdag 8. februar 2022
Tid: Fra 19:00

Til februarmøtet blir vi invitert av selveste bryggerimesteren på Dahls, Wolfgang Lindell, til et møte om gjær! Wolfgang tar det på engelsk, men han er sikkert klar til å svare på spørsmål og utdype om noe blir uklart for noen av den grunn.

Han finner også fram en tilpasset smakspakke, som vil koste 250 kroner per pers.

Vi har reservert for inntil 30 personer. Svar skal på facebook eller send mail til reservere@detgodeolsklubb.no og si ifra hvor mange dere blir.

Vel møtt!

Klubbmøte i desember: Julemøte på Mikrobryggeriet

Sted: Mikrobryggeriet
Dato: Tirsdag 14. desember 2021
Tid: Fra 19:00

Til desembermøtet har vi reservert bord på Mikrobryggeriet for et hyggelig treff med mat og drikke. Det blir ingen pakke, så man bestiller bare selv det man vil ha, og man må heller ikke å kjøpe mat. Kanskje har de noen gode juleøl og juleretter på menyen?

Vi har bord fra kl 18, altså en time tidligere enn vanlig, men det går helt fint å komme litt senere også.

Svar helst skal på facebook eller send mail til reservere@detgodeolsklubb.no og si ifra hvor mange dere blir, så vi får tilpassa reservasjonen sånn ca. etter hvor mange vi blir.

Vel møtt!

Klubbmøte i november: Juleølet, hvor kommer det egentlig fra?

Sted: Habitat
Dato: Tirsdag 9. november 2021
Tid: 19:00

Nå er det endelig tid for foredrag og quiz/kahoot ved Anders Christensen igjen! Og denne gangen er temaet juleøl.

Vi møtes på Habitat, hvor vi kanskje også får snekret sammen en liten ølpakke for anledningen.

Vel møtt!

Klubbmøte i oktober: Tilbake til Diskoteket

Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim)
Dato: Tirsdag 12. oktober
Tid: 19:00

Selv om det blir hjemmebryggfestival nå i oktober så får vi til et vanlig klubbmøte også. Og nå er det lenge siden vi har samlet oss på Diskoteket, så månedens tur går dit. Det blir ingen tema denne gangen, bare godt øl og godt selskap.

Når det gjelder øl skal de nok få noe godt på tapp, og ellers har de mange gode flasker på lager.

Vel møtt!

Klubbmøte i september: på Naboen

Sted: Den Gode Nabo

Dato: Tirsdag 14. september 2021
Tid: 19:00

Vi har bestilt bord på Den Gode Nabo. Det er ikke planlagt noe spesielt opplegg, bare en mulighet for å treffe folk og drikke noe godt øl.

Vel møtt!

Hjemmebryggfestival 2021

Det gikk ikke i fjor, men vi satser nå på å arrangerer hjemmebryggfestival nå i oktober. Festivalen holdes som vanlig i helg, på en lørdag, og vi håper å tiltrekke oss gjester fra fjern og nær.

Hjemmebryggere av alle slag er invitert til å ta med seg sitt øl for en vennlig kappestrid om heder og ære. Likeså inviteres alle ølinteresserte til en hyggelig aften med smaksprøver av et godt og variert ølutvalg.

Vi håper på å kunne gjennomføre en normal festival, men vi tar forbehold om at vi kanskje må tilpasse arrangementet etter eventuelle smittevernanbefalinger.

Første mann til mølla gjelder både for billettkjøp for publikum og bryggeriregistrering for bryggere. Vi starter med et noe begrenset antall billetter, men det kan fort endres til enten flere eller færre når det nærmer seg. Om vi blir nødt til å redusere blir det de som melder seg på / kjøper billett sist som dessverre ikke får stille / komme, og vi vil selvfølgelig refundere billetter om det skulle gå den veien.

Når: Lørdag 30. oktober 2021 kl.17:00
Hvor: Lademoen Bydelshus, Østersunds gate 1, 7042 Trondheim
Billetter: Billetter til festivalen kjøpes online ( https://hjemmebrygg.hoopla.no/sales/267201684 ). Usolgte billetter selges i døra.

NB: Husk at du må være medlem i Det gode øls klubb for å komme inn på festivalen. Kjøp billett med medlemskap eller betal medlemskap på kr. 100 til 1503.08.85764 innen fredag 29.10.  (gjelder ikke bryggere som stiller med øl)

Velkommen!


Informasjon til hjemmebryggerne:

Sponsorer / samarbeid

I år er vi så heldige å ha med både Brewshop og Gulating som sponser premier til de forskjellige kategoriene.
I tillegg har vi med Monkey Brew som vil brygge et vinnerøl på litt større skala enn vi hjemmebryggere er vant til.
Monkey Brew vil også ha et lite opplegg for bryggerne før vi åpner dørene for publikum.

Hvor mange øl?

Det er i utgangspunktet en begrensning på tre påmeldte øl pr. bryggeri. Dette er for å sikre at alle hjemmebryggerne skal ha mulighet til å få plass.
Dersom (minst) ett av ølene er butikkstyrke (under 4,7%) kan man stille med 4 øl.

Hvor mye øl?

Minst 5 liter av hvert øl bør stilles til rådighet for å kunne delta i konkurransen – av hensyn til at flest mulig får mulighet til å smake på dette. Dette er ikke et formelt krav, kun rådgivende.

Hvordan melde seg på?

Husk tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 1. oktober vil få ett gratis ølklubbglass, fritt valgt mellom “tulip” pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 27. oktober.

Påmelding skjer online – se https://velsmakt.no/festival/hbf2021

I første omgang holder det å legge inn informasjon om bryggeri, kontaktperson og epost/telefon, men resten av informasjonen må være registrert innen endelig påmeldingsfrist 27. oktober. Det vil komme epost med informasjon om hvordan dette gjøres til de som melder seg på.


Hvilke klasser blir premiert?

Det blir litt endringer i kategoriene fra tidligere festivaler. Bryggerne registerer ølene med en type fra norbryggs typedefinisjoner (https://norbrygg.no/definisjon-av-oltyper/). Vi deler de grovt inn i 3 kategorier. I tillegg kommer en kategori for butikkstyrke øl som alle øl på eller under 4.7% stiller i. Og en kategori for det mest kreative ølet.

Inndeling av øltyper i de tre hovedkategoriene er som følger:
Lyst øl
1 Lys lager
3 Bock
4 Lys ale
6 India Pale Ale (IPA)
7 Hveteøl
9 Lys belgisk øl
Mørkt øl
2 Mørk lager
5 Mørk ale
8 Porter/stout
10 Mørk belgisk øl
Spesialøl/andre
11 Syrlig øl
12 Norske tradisjonsøl
13 Spesialøl


Hvilke premier kjemper vi om?

Det blir premier i form av gavekort i hver kategori. Denne gang, som nevnt, sponset av Brewshop og Gulating.
Det er 3 premier i hver kategori, unntatt den for kreativitet hvor det kun er én premie.

Og den gjeveste premien blir som for to år siden, at Monkey Brew brygger ølet!
Denne premien er ikke knyttet til noen kategori, Monkey Brew kårer denne.

Velkommen!